Ar šī gada 1. septembri Valsts aizsardzības mācības realizēšana notiks visās Latvijas vidējās izglītības programmās. Lai varētu garantēt sekmīgu tās ieviešanu, apzinātas un iesniegtas tās izmaiņas, kas iezīmējušās, šobrīd realizējot Valsts aizsardzības mācību kā obligāti piedāvājamo izvēles priekšmetu. Vienlaikus tiek piedāvāti daži Jaunsardzes darba uzlabošanas aspekti, tajā skaitā izglītības prasības jaunsargu instruktoriem.
Šobrīd Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums paredz, ka Jaunsardzes instruktori var būt tikai ar augstāko pedagoģisko izglītību, savukārt grozījumi likumā piedāvā šo prasību mīkstināt, nosakot, ka tā varēs būt arī aizsardzības nozarei atbilstoša augstākā izglītība. Tādējādi būs iespējams piesaistīt plašāku instruktoru kandidātu loku un būs lielāka iespēja realizēt starpdisciplinārās kompetences pieeju. Grozījumi likumā paredz arī Jaunsargu instruktoru īslaicīgas aizvietošanas kārtību. Ņemot vērā, ka jaunsargu instruktori pasniedz arī Valsts aizsardzības mācību, šīs izmaiņas ir būtiskas abām programmām.
Pabeidzot Jaunsargu interešu izglītības programmu, par Jaunsardzes instruktora palīgu varēs kļūt persona no 15 gadu vecuma, nevis 16, kā tas ir pašreiz.
Attiecībā uz Valsts aizsardzības mācību iesniegti papildu precizējumi, kas nosaka, ka tā ir obligāta tikai klātienes vispārējās un profesionālās izglītības vidējās izglītības programmās, bet netiek īstenota neklātienē un tālmācībā. Paredzēts noteikt arī izņēmumus, kuros netiek organizēta Valsts aizsardzības mācība: tie ir ieslodzījumu vietas un starptautiskās skolas. Individuāli pielāgots plāns paredzēts mūzikas, mākslas un deju programmu specifikai, ko realizē Kultūras ministrijas dibināto izglītības iestāžu programmās.
Pēc Valsts aizsardzības mācības kursa apguves paredzēta apliecības izsniegšana, kas jau šobrīd sniedz priekšrocības pie sadarbības partneriem.
Atsevišķs bloks likumprojektā paredzēts materiāltehnisko līdzekļu nodrošināšanas jautājumam, deleģējot šo funkciju Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centram, tādējādi īstenojot pilnu materiāltehnisko līdzekļu pārvaldību un loģistiku nozarē aizsardzības ministra noteiktā kārtībā, kā arī noteikts zaudējumu atlīdzināšanas pienākums prettiesiskas un vainojamas rīcības rezultātā.
Likumprojekts kā Ministru kabineta iesniegts ir saņēmis arī Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.
Komisijā likumprojekts tika izskatīts un atbalstīts š.g. 28. maija sēdē.