Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas tīmekļvietni  – https://aizsardziba.saeima.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums.  Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas  tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 20.12.2023.

  • Daudziem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju, nevarēs saprast attēlā redzamo, netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu.
  • Ne visur starp tekstu un fonu ir pietiekams kontrasts.
  • Ne visa lapas funkcionalitāte ir pieejama no tastatūras, un ne vienmēr ir redzams tastatūras fokuss.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Kā pieprasīt saturu piekļūstamā formātā?

Ja Jums ir nepieciešams tīmekļvietnē iekļautais saturs citā formātā, sazinieties ar mums:

Adrese: Jēkaba iela 16
Rīga, LV-1811
Latvija

Tālrunis: (+ 371) 67 08 7275
Elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lūdzam norādīt:

  • saiti uz saturu (URL);
  • jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, docx, PDF).

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
Elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tālrunis: (+ 371) 6708 7275

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir “Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ”.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija


Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.12.2020., atkārtoti pārskatīts 21.12.2023.