Šī gada 23. aprīlī Komisija izbraukuma sēdē tikās ar Finanšu izlūkošanas dienesta vadību, lai pārrunātu 2023. gadā paveiktā rezultātus un 2024. gada prioritātes.
Pielikumā Finanšu izlūkošanas dienesta 2023. gada pārskats - https://www.fid.gov.lv/uploads/files/2024/FID%20gada%20p%C4%81rskats%202023.pdf