Šī gada 12. aprīlī komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis tiešsaistes formātā tikās ar Latvijas goda konsuliem Austrālijā, lai iepazīstinātu ar ģeopolitisko situāciju valstī, iekšpolitikas aktualitātēm, kā arī Komisijas darbības virzieniem un izaicinājumiem likumdošanas jomā.