Šī gada februārī un martā Komisija gan klātienes, gan izbraukuma sēdēs tikās ar pārraudzībā esošo iestāžu vadību, lai pārrunātu 2023. gadā paveiktā rezultātus un 2024. gada prioritātes.
Izbraukumā sēdēs Komisija viesojās Valsts policijā (š.g. 20. februārī) Iekšējās drošības birojā (š.g. 28. februārī), Valsts robežsardzē (š.g. 5. martā), Prokuratūrā (š.g. 19. martā), savukārt klātienē Saeimā ziņot par 2023. gadā paveikto un plānoto ieradās KNAB vadība. Šīs tikšanās laikā biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore Inese Tauriņa ziņoja par Korupcijas uztveres indeksa 2023. rādītājiem.
Pielikumos un zemāk norādītajās interneta vietnēs iespējams iepazīties ar šādiem materiāliem:

-    Valsts policijas 2023. gada pārskatu;

https://www.vp.gov.lv/lv/media/20313/download?attachment

-    Iekšējās drošības biroja sagatavoto informāciju;

https://www.idb.gov.lv/lv/media/681/download?attachment

-    KNAB 2023. gada pārskatu;

https://www.knab.gov.lv/lv/media/4887/download?attachment

-    Korupcijas uztveres indeksa Latvijas rezultātiem;

-    Latvijas Republikas ģenerālprokurora ziņojumu par 2023. gadā paveikto un 2024. gada darbības prioritātēm.
https://prokuratura.lv/media/gallery/Gener%C4%81lprokurora_zinojums_2023.pdf