Komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis no šī gada 3. līdz 5. martam Brigē, Beļģijā piedalījās un sacīja runu starpparlamentārajā konferencē par Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku, drošības politiku un aizsardzības politiku. R. Bergmanis  norādīja, ka, pielāgojoties mainīgajai drošības situācijai, ir ļoti svarīgi, lai infrastruktūras attīstībā tiktu ņemti vērā aizsardzības apsvērumi. Šāda pieeja nav tikai stratēģiska izvēle; tā ir direktīva, kas atspoguļota ES stratēģiskajā kompasā, kurā ir skaidri norādīts, ka stratēģiskās infrastruktūras attīstība, kas kalpo gan civilajiem, gan militārajiem mērķiem, ir būtisks mūsu kolektīvās drošības un aizsardzības centienu elements.
Rail Baltica projekts ir izcils šīs prioritātes piemērs. Ar Rail Baltica mēs vēlamies beidzot savienot Baltijas valstis ar Eiropu, izmantojot mūsdienīgu dzelzceļa sistēmu, kas iemieso divējāda pielietojuma infrastruktūras koncepciju. Vēl vairāk - mēs veidojam kritiski svarīgu infrastruktūru, kas būs piemērota un kalpos ne tikai civilajām vajadzībām un kravu pārvadājumiem, bet arī ievērojami veicinās reģiona militāro mobilitāti. Neapšaubāmi reģionā notiks vairāk militāro mācību, lai stiprinātu mūsu kolektīvo aizsardzību, jo Somija un Zviedrija pievienojas NATO. Rail Baltica nozīme sniedzas tālāk par tās tiešajiem ekonomiskajiem ieguvumiem. Pašreizējā ģeopolitiskajā kontekstā, jo īpaši ņemot vērā Krievijas agresiju Ukrainā, šis projekts apliecina mūsu apņemšanos uzlabot gan savienojamību, gan drošību. Tas nostiprina ideju, ka mūsu ieguldījumiem infrastruktūrā stratēģiski jāsaskan ar mūsu aizsardzības mērķiem, kalpojot par pamatu gan ekonomikas izaugsmei, gan militārajai sagatavotībai. Saskaņā ar Stratēģisko kompasu,  ir jāatbalsta šāda veida projekti, jo īpaši infrastruktūras jomā, lai nodrošinātu, ka mūsu investīcijas atspoguļo mūsu  drošības mērķus, padarot divējāda lietojuma infrastruktūru par mūsu plānošanas un attīstības standartu.

Starpparlamentārās konferences par Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku, drošības politiku un aizsardzības politiku tiek rīkotas regulāri un to nodrošina prezidējošā valsts ES Padomē.
Latvija šādu konferenci rīkos 2028. gadā Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros.