Š.g. 26. februārī aprit 20. gadi, kopš likuma Par Ziemeļatlantijas līgumu pieņemšanas.

Komisija ir pateicīga šim vēsturiskajam brīdim, kas  Latvijai un tās iedzīvotājiem sniedz drošību šodien, īpaši šobrīd esošajā ģeopolitiskajā situācijā.

NATO un Latvijas karogi