Š.g. 18.-19. februārī komisijas deputāts Edmunds Zivtiņš piedalījās četrpadsmitajā Eiropola kopējās parlamentārās uzraudzības grupas sanāksmē Gentē, Beļģijā. Sanāksmes laikā tika pārrunātas aktualitātes un izaicinājumi Eiropas iekšējās drošības kontekstā īpašu uzmanību pievēršot tādiem jautājumiem kā organizētā noziedzība, finanšu un ekonomiskā noziedzība, cīņa pret terorismu, nelegālo narkotiku tirdzniecība, cilvēktirdzniecība, kā arī ieroču un sprāgstvielu tirdzniecība.
Eiropola kopējās parlamentārās uzraudzības grupas sanāksmes notiek divas reizes gadā un to nodrošina prezidējošā valsts ES Padomē, kas 2024. gada pirmajā pusgadā ir Beļģija.