Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti š.g. 30. un 31. janvārī izskatīja Aizsardzības industrijas likumprojektu otrajam lasījumam, izvērtējot iesniegtos 69 priekšlikumus.
Spraigas diskusijas raisīja Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (LDAIF) priekšlikums nodrošināt aizsardzības jomas produktu sertificēšanas iespējas Latvijā, lai vietējā produkcija varētu atbilstoši konkurēt NATO valstu tirgū. Tāpat arī tika diskutēts par LDAIF priekšlikumu Latvijā ieviest attiecīgo sertificēšanas jeb kvalitātes atzīšanas sistēmu, uz ko Valsts Kontrole norādīja, ka sākotnēji nepieciešams šo jautājumu atrunāt aizsardzības industrijas politikas normatīvajos aktos, atrunājot sasniedzamos mērķus un rezultātus.
Vienlaikus vairāki būtiski priekšlikumi izskanēja aizsardzības ministra A. Sprūda sagatavotajos priekšlikumos, kā, piemēram, paredzot normu par Valsts pārvaldes institūciju kompetenci – likumā tiks noteikts, ka, lai nodrošinātu kritisko militāra vai divējāda pielietojuma preču pieejamību valsts aizsardzības vajadzībām un aizsardzības industrijas attīstību visas iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas, tajā skaitā publiskas personas kapitālsabiedrības, nodrošina aizsardzības industrijas attīstību un piegādes drošības principu piemērošanu savu kompetenču ietvaros. Likums paredzēs, ka aizsardzības industrijas darbības drošības tiesiskais ietvars ir šis likums un citi normatīvi, kurus piemēro, izvērtējot to samērīgumu ar šī likuma mērķi un Latvijai saistošām starptautisko tiesību normām.
Likumā tiks iekļauts arī A. Sprūda priekšlikums, nosakot, ka aizsardzības industrija ietver komersantus un zinātniskās institūcijas, kas veic militāru vai divējāda lietojuma tehnoloģiju vai produktu izstrādi, ražošanu, remontu vai utilizāciju.
Tāpat arī tika skatīta virkne priekšlikumu, kas paredz nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku valsts aizsardzības uzdevumu izpildei nepieciešamo preču piegādes un iepakojumu sniegšanas drošību.
Deputāti vienojas par priekšlikumu iesniegšanas termiņu - 1. marts.
Deputāti konceptuāli arī atbalstīja ar šo likumu saistītos Mobilizācijas likuma un Nacionālās drošības likuma grozījumus.