10.01. sēdē Komisija, piedaloties finanšu ministram, ģenerālprokuroram, VID ģenerāldirektorei, KNAB vadībai un citām atbildīgo institūciju amatpersonām, izvērtēja informatīvo ziņojumu “Par Valsts ieņēmumu dienesta darbības pilnveides pasākumiem". VID reforma paredz divas būtiskas izmaiņas:
- VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes funkciju un uzdevumu nodošanu finanšu ministra pārraudzībā izveidotajai tiešās pārvaldes iestādei - Nodokļu un muitas policijai;
- VID Iekšējās drošības pārvaldes operatīvās un izmeklēšanas funkciju un uzdevumu nodošana KNAB.
Saskaņā ar minēto informatīvo ziņojumu, no VID tiks nodalītas struktūrvienības, kuru darbības mērķis ir novērst, atklāt un izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, nevis sniegt pakalpojumus vai konsultācijas. Tādējādi tiks veicināta izmeklēšanas iestāžu neatkarība, stiprināta nodokļu un muitas policijas darba efektivitāte noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un tās strukturālā autonomija.
Atslogojot VID no represīvo funkciju veikšanas, tiktu sekmēta sabiedrības uzticēšanās VID, tādējādi sasniedzot VID stratēģijā noteikto misiju - VID uzticams sabiedrotais nodokļu un muitas lietās godīgai uzņēmējdarbībai un sabiedrībai.
Komisija norāda, ka VID reforma (institūciju konsolidēšana) ir labs sākums plašākai, sistēmiskai valsts iestāžu reformai valsts ilgtspējīgas attīstības perspektīvā.
Vienlaikus Komisija norāda uz nepieciešamību izskatīt minēto dienestu atalgojumu sistēmu un veikt atalgojumu sabalansēšanu.
Informatīvo ziņojumu “Par Valsts ieņēmumu dienesta darbības pilnveides pasākumiem" Ministru Kabinetā plānots izskatīt šī mēneša laikā.