Komisija š.g. 12. decembra sēdē izskatīja Nacionālās drošības komisijas iesniegto likumprojektu “Par rīcību ar nekustamo īpašumu, kas nepieciešama valsts drošības apdraudējuma novēršanai”. Likuma mērķis ir garantēt Latvijas valsts drošību, tostarp nepieļaut un savlaicīgi novērst demokrātiskās valsts iekārtas apdraudējumu. Ņemot vērā likuma mērķi un nozīmību, kā arī valsts tiesībsargājošo iestāžu pausto viedokli, Komisija nolēma Likumprojektu virzīt steidzamības kārtā.

""Maskavas namam" kā Krievijas agresīvās ārpolitikas un propagandas instrumentam nav vietas mūsu galvaspilsētas centrā. Ar šo likumu mēs ne vien likvidēsim atbalsta punktu dažādiem Krievijas īstenotiem pret Latvijas interesēm vērstiem ietekmēšanas pasākumiem, bet skaidri noteiksim, ka nevienam nekad neļausim vērsties pret Latviju kā demokrātisku, tiesisku valsti un noliegt tās eksistenci,” pauž Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis.

Pret Krieviju ieviestās starptautiskās sankcijas ir apgrūtinājušas “Maskavas nama” darbību, taču ne pilnībā to ierobežojušas vai izbeigušas. Valsts drošības dienests konstatējis, ka arī pēc 2022. gada 24. februāra “Maskavas nama” telpas tiek iznomātas personām, kuru darbībā saskatāmas pazīmes, kas liecina par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai ārpolitikai. Tā kā “Maskavas namā” ilglaicīgi izvērtas naidīgas un kaitnieciskas aktivitātes un šādu bīstamu politisko ideju koncentrēšanās apdraud Latvijas valsts drošību un demokrātisko valsts iekārtu, Latvijai ir pienākums aktīvi rīkoties, vēršoties pret šādu aktivitāšu atbalsta vietas pastāvēšanu.
Hibrīda apstākļos, kad ir jo īpaši nepieciešams mazināt apdraudējumu nacionālajai drošībai, nodrošināma “Maskavas nama” darbības izbeigšana. Vērtējot atbilstošāko valsts rīcību apdraudējuma novēršanai, secināts, ka pieejamības liegšana Maskavas namam – kā atbalsta vietai un platformai Krievijas politiku attaisnojošai un savām interesēm atbilstošas propagandas izplatīšanai un citu iepriekš minēto darbību veikšanai – ir vienīgais risinājums, kas var sasniegt šo mērķi atbilstošā kvalitātē.  

Saeimas lēmums par "Maskavas nama" pārņemšanu valsts īpašumā gaidāms 2024. gada 11. janvārī.