Š.g. 16.novembrī Komisijas deputāti tikās ar Uzbekistānas valsts pārvaldes pārstāvjiem, kuri vizītē Latvijā ieradušies apmācību seminārā par korupcijas novēršanu un apkarošanu. Tikšanās laikā deputāti iepazīstināja viesus ar Komisijas darbības specifiku un parlamenta darbību kopumā korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā, kā arī iepazinās ar Uzbekistānas pieredzi aktualitātēm un problemātiku korupcijas novēršanā un apkarošanā.

Apmācību semināru organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, izmantojot Ārlietu ministrijas granta projekta "Atbalsts Uzbekistānas publiskās varas institūcijām administratīvās kapacitātes stiprināšanā un korupcijas novēršanā" finansējumu. Projekta mērķis ir Uzbekistānas publiskās pārvaldes institūciju stiprināšana. nododot Latvijas ekspertīzi administratīvās kapacitātes celšanai, labai pārvaldībai, korupcijas novēršanai un likuma varas atbalstam. Mācību ietvaros Uzbekistānas publiskās pārvaldes vidēja līmeņa vadītāji viesojas Latvijas publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī piedalās meistarklasēs, lai mācītos no Latvijas pieredzes korupcijas novēršanā un administratīvās kapacitātes stiprināšanā.

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720312706632