Š.g. 15. novembra Komisijas sēdē Komisija izskatīja Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta budžeta projektus 2024-2026. gadam.