Š.g. 8. novembra Komisijas sēdē Komisija izskatīja Iekšlietu ministrijas budžeta projektu 2024-2026. gadam.