Komisija š.g. 1. novembra sēdē atkārtoti izskatīja jautājumu par ekspertīžu institūta reformu, uz sēdi uzaicinot ar jomu saistītos ekspertus no  Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Valsts tiesu ekspertīžu biroja, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības, Latvijas juristu apvienības, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes un Latvijas Neatkarīgo ekspertu asociācijas.

Ņemot vērā nozares vadošo ekspertu paustos viedokļus un argumentāciju, kā arī izvērtējot plānotās reformas būtiskos riskus un starptautisko pieredzi šādu reformu realizēšanā, Komisija nolēma vērsties Ministru Kabinetā ar lūgumu pārskatīt minētās reformas lietderību nozares ilgtspējīgas attīstības kontekstā, kā arī atbilstoši aktuālajai situācijai atkārtoti izvērtēt valsts ieguvumus un zaudējumus (gan finanšu, gan cilvēkresursu - ekspertu).