Likumprojekta mērķis ir noteikt īpašu tiesisko regulējumu militārā poligona “Sēlija” izveidei, lai nodrošinātu NATO sabiedroto spēkiem un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešamo infrastruktūru Latvijas valsts aizsardzības uzdevumu izpildei.

NATO samitā Madridē 2022. gada 29.-30. jūnijā tika pieņemta jaunā NATO Stratēģiskā koncepcija, saskaņā ar kuru ir noteikts konkrēts uzdevums stiprināt kolektīvo aizsardzību un atturēšanu alianses austrumu flangā, t.sk. izvietojot pastiprinātas, kaujas spējīgas militāro spēku vienības. Pamatojoties uz drošības situācijas pasliktināšanos un NATO kolektīvās aizsardzības pilnveidošanu, Latvija un Kanāda parakstīja vienošanos par sadarbību Latvijas aizsardzības nostiprināšanā, kas ietver abpusēju apņemšanos uzsākt brigādes līmeņa vienības (3000-5000 karavīru) izveidi Latvijā. Šāda sabiedroto spēku apņemšanās Latvijai kā NATO dalībvalstij uzliek par pienākumu nodrošināt uzņemošās valsts atbalstu atbilstoši NATO standartiem un prasībām, taču esošā infrastruktūra nav pietiekoša un  Ādažu poligona infrastruktūra ir pārslogota, līdz ar to Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums par jauna militārā poligona “Sēlija” būvniecību un nepieciešams tiesiskais regulējums tā būvniecības uzsākšanai.

Poligona “Sēlija” izveides kontekstā komisijas deputāti aktualizēja iespējamās būvniecības kapacitātes problēmas, kā arī iezīmēja būtiskus pašvaldību infrastruktūras attīstības jautājumus, kurus būtu nepieciešams skatīt kompleksi, izveidojot atsevišķu starpinstitūciju darba grupu.

Likumprojektu un to pavadošos likumus komisija lūdz Saeimu izskatīt š.g. 15.jūnijā, un galīgajā lasījumā pieņemt š.g. 22.jūnijā.