Savā š.g. 16. maija sēdē komisija izskatīja ģenerālprokurora ziņojumu par iepriekšējā gadā paveikto un nākamā gada darbības prioritātēm, kas atbilstoši Prokuratūras likuma 23. panta piektās daļas prasībām ir katru gadu iesniedzams Saeimai.

Prezentācija pielikumā.