Š.g. 7. jūlijā komisija militārajā poligonā "Lāčusils" apmeklēja Jaunsardzes centra rīkoto valsts aizsardzības mācības aprobācijas nometni.