Savā š.g. 2. maija sēdē komisija izskatīja otrajam lasījumam Grozījumus Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā, kā arī pirmajam lasījumam atbalstīja grozījumus Latvijas Republikas Zemessardzes likumā. Šis likumprojekts paredz  uzlabot un paātrināt lēmumu pieņemšanas gaitu attiecībā uz zemessarga pārvietošanu uz Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienību, saglabājot zemessarga statusu. Vienlaikus likumprojekts paredz tiesības zemessargiem, kas veic tādus pašus specifiskus pienākumus kā karavīrs, saņemt vienlīdzīgas piemaksas, kā arī skaidri paredz rīcību gadījumos, kad Militārās izlūkošanas un drošības dienests pēc personas uzņemšanas Zemessardzē konstatē apstākļus, kas nav savietojami ar atrašanos dienestā. Abi projekti tiks virzīti izskatīšanai 11. maija Saeimas sēdē.

Atbilstoši iepriekš pieņemtajam lēmumam laikā līdz š.g. 15. aprīlim izvērtēt Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegtā atbalsta pasākumu efektivitāti un mērķtiecīgu nepieciešamību, šodien komisija vērtēja arī Ministru kabineta un nevalstiskās organizācijas “Gribu palīdzēt bēgļiem”, kā arī citu atbalsta sniegšanā iesaistīto organizāciju sagatavotos pārskatus. Komisijas locekļi, uzklausot iesaistīto ministriju viedokļus un izvērtējot dokumentus, bija vienisprātis, ka atbalsta sniegšana kara upuriem ir turpināma, tādēļ sagatavoja un Saeimas kārtības ruļļa 79. panta kārtībā iesniedz Saeimā likumprojektu, kurā paredzēts pagarināt termiņu un līdz 2023. gada beigām nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu, kā arī nodrošināt zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem tas pienākas. Nepieciešams arī nodrošināt pārtiku Ukrainā ievainotajām personām, kuras no Ukrainas stacionāriem pārvestas uz stacionāriem Latvijā, un citu jautājumu precizēšanu, tādēļ, lai arī likumprojektu lūgts atzīt par steidzamu, tad tomēr tam paredzēts noteikt piecu dienu priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīt Saeimas sēdē galīgajā lasījumā š.g. 25. maijā.