Komisija savā 29. marta sēdē atbalstīja Iekšlietu ministrijas redzējumu par to, kā atbilstoši labas pārvaldības principam nodrošināt iespēju izpildīt Imigrācijas likuma Pārejas noteikumu 58. punkta realizāciju.

Respektējot un nemainot iepriekšējo Saeimas  lēmumu par to, ka  Krievijas Federācijas pilsonim, kas ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju saskaņā ar šā likuma 24. panta pirmās daļas 8. punktu, pastāvīgās uzturēšanās atļauja ir derīga līdz 2023. gada 1. septembrim, grozījumi rada priekšnosacījumus mērenākai lēmuma ieviešanai atbilstoši iestāžu kapacitātei un atļauju saņēmēju iespējām nokārtot valsts valodas pārbaudījumu, kas gan tiek prasīts vienā no zemākajiem - A2 līmeņiem. Grozījumi paredz pagarināt termiņu, kādā izskata pieteikumus, lai personas, kuras laikus ir nokārtojušas valsts valodas prasmju pārbaudi, pagūtu iesniegt nepieciešamos dokumentus Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, un šī pieteikuma izskatīšanas laikā varētu turpināt uzturēties Latvijā. Tāpat samazināts arī nepieciešamo ienākumu līmenis un valsts nodevas apmērs. Paredzēta arī iespēja eksāmenu kārtot otro reizi. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts 30. marta Saeimas sēdē. Tas ir atzīts par steidzamu, un galīgajā lasījumā likumu paredzēts pieņemt 5. aprīlī.