Š.g. 17.marta sēdē komisija pulcējās uz diskusiju, lai slēgtā formātā kopīgi ar aizsardzības ministri I. Mūrnieci un ministrijas vadību, KNAB, Ģenerālprokuratūru, Iepirkumu uzraudzības biroju, Valsts kontroli un VALIC identificētu sistēmas trūkumus un nepieciešamos risinājumus.

Kā pozitīvu, sabiedrībai būtisku signālu komisija vērtē Valsts kontroles ieceri attiecībā uz revīzijas veikšanu gada finanšu revīzijas ietvaros, kā arī 2016. gada revīzijas ieteikumu ieviešanā, pēc kā varēs lemt par tālākajiem soļiem. Viennozīmīgi būtu stiprināmas iekšējās kontroles sistēmas institūcijās iepirkumu jomas uzraudzībai, tomēr nepieciešams izvērtējums, kā tieši stiprināt šo funkcionalitāti. Jāvērtē arī lēmumu pieņemšanas procesa atbilstība valsts drošības interesēm, kas būs turpmākajā komisijas darba fokusā.