Komisija šodien, 14. martā uzsāk likumprojekta izskatīšanu trešajam lasījumam. Vērtēti tika  26 no kopā 84 saņemtajiem priekšlikumiem.  Jau pirmais iesniegtais Juridiskā biroja priekšlikums par likumprojekta tekstā lietota saīsinājuma lietošanu rosināja deputātu diskusijas par to, ka jēdzienu “valsts aizsardzības civilais dienests” nepieciešams aizstāt ar jēdzienu “alternatīvais aizsardzības dienests”, kas būtu sabiedrībai saprotamāks. Līdz ar to deputāti nolēma likumprojektā lietot šī alternatīvā dienesta jēdzienu. Lai arī Tiesībsarga birojs rosināja pārskatīt jautājumu par vienlīdzīgu attieksmi atkarībā no dzimuma, komisijas deputāti bija vienisprātis, ka cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas un abiem dzimumiem ir tiesības pieteikties šim dienestam, tādēļ lēmums netika pārskatīts, nebija saņemti arī konkrēti priekšlikumi par to.  Diskusiju laikā radās arī jauni deputātu ierosinājumi komisijas priekšlikumu veidošanai, tajā skaitā paredzēt 8. panta izņēmumu, ka medicīnas darbinieki (ārstniecības personas) nav pakļautas valsts aizsardzības dienestam. Nemainīgs uz trešo lasījumu ir palicis koncepts, ka valsts aizsardzības militāro dienestu varēs pildīt vienā no trim veidiem - 11 mēnešus Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā, piecus gadus Zemessardzē kopumā, pildot dienesta uzdevumus ne mazāk kā 21 individuālās apmācības dienu un ne vairāk kā septiņas kolektīvās apmācības dienas katru gadu, vai arī piecu gadu laikā apgūstot augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieka programmu, ar kopējo apmācību un dienesta uzdevumu izpildes laiku ne mazāk 180 dienas. Pēc Kontroles komisijas lēmuma valsts aizsardzības militārais dienests varēs tikt aizstāts ar alternatīvo dienestu.

Komisija darbu pie likumprojekta turpinās trešdien, 15. martā.