Š.g. 13. marta komisijas sēdē komisija izskatīja galīgajā lasījumā par steidzamu atzīto Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā”. Tajā papildus normām par atvieglojumiem valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā un valsts profesionālās izglītības standartā noteikto noslēguma pārbaudījumu kārtošanā tika atbalstīti Veselības ministrijas priekšlikumi par ārstniecības personu īslaicīgas profesionālās darbības pakalpojumu sniegšanas tiesībām, šis termiņš pagarināts uz diviem gadiem. Šajā steidzamajā likumprojektā netika atbalstīta iecere lemt par primārā atbalsta – izmitināšanas un ēdināšanas, un citu atbalsta pasākumu pagarināšanu līdz gada beigām. Šādus priekšlikumus bija iesniedzis Progresīvo frakcijas deputāts A. Šuvajevs un par šādu nepieciešamību asi iestājās nevalstiskā organizācija “Gribu palīdzēt bēgļiem”.  Tā vietā komisija vienojās uz 15. aprīli izprasīt pārskatu, kāda ir atbalsta pasākumu intensitāte un kāda to efektivitāte, aicinot iesniegt institūciju novērtējumu kopā ar nepieciešamības gadījumā sagatavotu likumprojektu.