2004. gada 9. decembrī visā pasaulē pirmo reizi tika atzīmēta Starptautiskā pretkorupcijas diena. Datums saistīts ar ANO Pretkorupcijas konvencijas atvēršanu parakstīšanai 2003. gada 9. decembrī. 

Saeimas deputāti šajā dienā piedalās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja rīkotajā Starptautiskajai pretkorupcijas dienai veltītajā pasākumā “Korupcija – nacionālās un globālās drošības drauds”.

Korupcija bijusi plaši izplatīta noziedzības forma kopš antīkiem laikiem, bet mūsdienās tā kļuvusi par sociālu problēmu. Korupcija kavē attīstību, grauj uzticēšanos valsts institūcijām, kavē progresu un apdraud visas sabiedrības nākotni, ir līdzās esoša daudzu krīžu cēloņiem, tādējādi apdraudot valsts drošību kopumā. Resursi, kas tiek nodrošināti ar koruptīvām darbībām, bieži tiek pārveidoti ekonomiskajā un politiskajā ietekmē, tādējādi vājinot demokrātiskās institūcijas un vēl vairāk paplašinot korupciju.

Lai gan nekad cilvēces vēsturē nav bijis iespējams pilnībā apkarot noziedzību, ikviens iedzīvotājs ir ieinteresēts korupcijas novēršanā un var sniegt ieguldījumu tās izgaismošanā. Valsts pārvaldei ir pietiekoša kapacitāte ātrai un izlēmīgai rīcībai, bet tikai kopīgi ar sabiedrību ir iespējams sasniegt taisnīgumu un ekonomisko labumu.

Komisija savā pilnvaru laikā īpašu uzmanību pievērsīs parlamentārajai kontrolei pār drošības struktūrām un nozaru iepirkumiem, kā arī resursu mērķtiecīgai izlietošanai.