Š.g.7. decembra sēdē komisijai izdevās vienoties par visiem jautājumiem un grozījumu izskatīšana pabeigta.

Papildus iepriekšējiem jautājumiem komisijā tika pieņemts lēmums segt vienota valsts un pašvaldību sniegtā atbalsta koordinācijas punkta darbības nodrošināšanai nepieciešamos līdzekļus par laika periodu no tā izveidošanas brīža, līdz ar to šādi centri varēs saņemt līdz šim nesaņemtos līdzekļus.

Saskaņā ar balsojumu komisijā notika vienošanās virzīt Saeimai komisijas priekšlikumu, kas paredz tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ir nodarbināti Latvijā, pienākumu apmeklēt latviešu valodas mācības no 2024. gada 1. janvāra. Priekšlikums tapis sadarbībā ar Kultūras ministriju, kas uzskata par iespējamu minēto apmācību nodrošināt.

Otrajā lasījumā nemainīgs palicis arī viedoklis par autobusu ziedošanas nepieciešamību Ukrainai, kapitālsabiedrības vēl šajā gadā var veikt ziedojumus lielākā apmērā, nekā līdz grozījumu spēkā stāšanās laikam.

Atbalstītas arī vairākas citas iesaistīto institūciju iniciatīvas tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.