Komisija šodien, savā 6. decembra sēdē izskatīja grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Lai arī likumprojekta izskatīšana netika pabeigta un tiks turpināta rītdienas, 7. decembra sēdē, svarīgākie lēmumi par aktualitātēm ir komisijā pieņemti – atbalsta pasākumi tiks turpināti līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Sākot ar nākamo gadu, nepieciešamais finansējums atbalsta sniegšanai tiks finansēts nevis no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet no atsevišķas programmas šajā likumā noteiktā atbalsta sniegšanai.

Kā ļoti būtisks lēmums vērtējams priekšlikums par valsts atbalsta piešķiršanu pēc Ministru kabineta lēmuma vienota valsts un pašvaldību sniegtā atbalsta koordinācijas punkta darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un telpu nomas, apsaimniekošanas un komunālo izdevumu segšanai, kas attieksies arī uz Rīgas domes izveidoto koordinācijas punktu un citu pašvaldību šādiem centriem. Pagaidām nav pieņemts lēmums par likuma atpakaļejošu spēku un finansējumu no to darbības izveides brīža, par to rosinātas diskusijas likuma Pārejas noteikumu ietvarā. 

Visi komisijas lēmumi vēl jāapstiprina Saeimai, kas par likumprojektu lems jau 8. decembrī.

Diemžēl, diskusiju sarežģītības dēļ tika izsmelti visi iespējamie laika limiti un nebija iespējams izskatīt otru likumprojektu - Grozījumu Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, ar kuru rosināta šūnu apraides sistēmas ieviešana Latvijā. Par šo likumprojektu komisija diskutēs kādā no turpmākajām sēdēm, lai iespējami ātri varētu notikt iepirkumi sistēmas izveidei un lai katrs iedzīvotājs katastrofas gadījumā tiktu sasniegts - apziņots - vismodernākajā un visātrākajā veidā.