30. novembrī komisija izskatīja Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu uz valsts robežas ar Baltkrieviju, kas ir izsludināta atbilstoši 2021. gada 10. augusta rīkojumam Nr. 518.

Komisija atbalstīja Ministru kabineta lēmumu pagarināt ārkārtējo situāciju uz trim likumā paredzētajiem mēnešiem, t.i. līdz 10. februārim, jo paaugstināta bīstamība uz valsts ārējās robežas ne tikai saglabājas, tai ir tendence pieaugt.

Valsts institūcijas – Valsts robežsardze, Valsts drošības dienests un Nacionālie bruņotie spēki – apkopojuši spēkus valsts robežas apsardzībā, tādējādi 2021. gadā novērsti 4045 personu iekļūšanas mēģinājumi, savukārt 2022. gadā novērsti 4057 mēģinājumi.  Bez rīkojuma būtu sagaidāmi desmitiem tūkstošiem nelegālu ieceļotāju valstī, apdraudot valsts drošību kopumā.

Pēdējo nedēļu novērojumi liecina, ka robežas šķērsošanas mēģinājumu skaits palielinās, šobrīd identificēti 178 mēģinājumi nedēļā, pēdējā diennaktī 42, novērotas personu grupas līdz pat 30 dalībniekiem.

Arī no Lietuvas Republikas un Polijas kompetentajām institūcijām joprojām tiek saņemta informācija par nelikumīgas valsts robežas šķērsošanu no Baltkrievijas Republikas teritorijas. Būtiski vērā ņemams apstāklis ir tas, ka Polija ir pabeigusi pastāvīgā žoga būvniecību gar Polijas un Baltkrievijas Republikas robežu, savukārt uz Lietuvas Republikas - Baltkrievijas Republikas robežas jau noris pastāvīgā žoga būvniecība. 
Tādēļ ir būtiski nodrošināt starpvalstu vienotu koordinētu rīcību attiecībā uz šādu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, lai nodrošinātu līdzvērtīgu visa reģiona valstu robežu ar Baltkrievijas Republiku apsardzību.

Secināms, ka Baltkrievijas režīms šajā jautājumā darbojas kā organizētās noziedzības, galvenokārt cilvēktirdzniecības, veicējs, kur noziedzīgi iegūtos līdzekļus var ieguldīt KF režīma uzbrukuma atbalstīšanā Ukrainā.

Tiek veikts masīvs hibrīdapdraudējuma vilnis, kas organizēts no Baltkrievijas puses pret visu Eiropas Savienību kopumā.

Valsts robežsardzē šobrīd pastāv 16 procenti personālsastāva iztrūkums.