Tā uzsver Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā pirmajā sēdē pēc amatpersonu ievēlēšanas, izskatot jautājumus par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta jautājumiem.

Tika vērtēta aktuālā situācija atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, plānots, ka papildus esošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem nav iespējama nodarbinātība, 2023. gadā papildus varētu ierasties 40 tūkstoši kara bēgļu.

Komisija līdzīgi ministrijām un nevalstiskajām organizācijām uzskata, ka atbalsta sniegšanas pasākumi ir turpināmi, attiecīgi pagarināmi tie atbalsta pasākumi, kuru darbības laiks noteikts līdz šī gada beigām, piešķirot arī tam nepieciešamo finansējumu.

Indikatīvi aprēķināti atbalsta plānā iekļauto pasākumu finansēšanai 204 miljoni eiro, papildus tam plānota ārvalstu finanšu instrumentu izmantošana 9,7 miljonu apmērā.

Termiņa pagarināšana būtu apvienojama arī ar citiem grozījumiem, piemēram, attiecībā uz ceļošanas dokumentiem, tā kā atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam ieceļotāju statuss automātiski tiks pagarināts.

Bez tam Rīgas Satiksme plāno ziedot Ukrainai vēl vismaz desmit autobusus, kuri ir labā tehniskā stāvoklī, taču to specifikācija ir  EURO2, EURO3 dīzelis, kas neatbilst šobrīd Rīgā izvirzītajām daudz augstākajām ekoloģiskajām prasībām.  Līdz ar to tiek virzīti grozījumi likumā, kas atļaus kapitālsabiedrībām ziedot preces ar nulles bilances vērtību. Plānots, ka šogad ar Rīgas domes atbalstu šos autobusus nogādās Ukrainā, kura ir izteikusi vairākkārtīgus lūgumus pēc šāda atbalsta.

Līdz ar to tiks paredzēts šaurs un terminēts izņēmums, kam nozīme ir tikai līdz šī gada beigās iespējamam ziedojumam. Komisija piekrīt, ka sabiedrības labums, ko no šāda regulējuma iegūtu, būtu lielāks, nekā nododot šos autobusus metāllūžņos.

Komisija atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā, lūdzot atzīt to par steidzamu, iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā jau šajā ceturtdienā, 1. decembrī un izskatīt galīgajā lasījumā jau 8. decembrī. Komisija gaida iesaistīto institūciju priekšlikumus likumprojekta otrajam lasījumam.

Komisija uzskata, ka ir ļoti svarīgi dot skaidru atbildi Ukrainas kara upuriem, ka viņiem tiks turpināts nodrošināt šobrīd pieejamo atbalstu arī pēc gada beigām.

Beigusies arī iespēja pieteikties bezmaksas latviešu valodas mācībām, kas ir ļoti svarīgs nodarbinātības faktors un kopumā strauji risināma problēma.