Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 7. aprīļa sēdē konceptuāli atbalstīja grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (Nr. 1415). Likumā papildināti atbalsta mehānismi Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Grozījumi paredz, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) uzraudzīs pašvaldības spēju atbalsta sniegšanā un nepieciešamības gadījumā novirzīs Ukrainas bēgļus uz tām pašvaldībām, kuru iespējas ļauj sniegt nepieciešamo atbalstu.

Būtiski, ka, lai Ukrainas civiliedzīvotājiem mazinātu administratīvo slogu grozījumi likumā paredz, ka dokumentus, vīzas un uzturēšanās atļauju pieprasīšanai, Ukrainas civiliedzīvotāji varēs iesniegt arī valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros šos dokumentus, kurus nosūtīs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Nodarbinātības jomā grozījumi paredz, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieguvuši pedagoģisko izglītību, varēs strādāt profesionālās un interešu izglītības, kā arī svešvalodu apguves jomā Latvijā kārtībā, kāda noteikta īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Tādējādi tas arī risinātu pedagogu trūkumu profesionālās izglītības iestādēs un citās izglītības iestādēs.

Darba devējs ir tiesīgs nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, trīs mēnešus kopš darba līguma noslēgšanas dienas.