Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs J.Rancāns šā gada 25. martā tikās ar Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) cilvēku tirdzniecības apkarošanas īpašo pārstāvi Valiant Riche

Viens no tikšanās galvenajiem punktiem bija pārrunāt Korporatīvās ilgtspējas uzticamības pārbaudes (Due diligence) direktīvas priekšlikumu, kas izriet no Ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības iniciatīvas. Saskaņā ar direktīvu aptuveni 13 000 Eiropas un 4 000 ārpus Eiropas uzņēmumu, kas darbojas ES tirgū, savā darbībā un globālajās piegādes ķēdēs nosaka, novērš un mazina nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēktiesībām un vidi. Kā arī pārrunāt aktuālo statistiku par cilvēku tirdzniecības tendencēm Latvijā.

Sarunā Valiant Riche uzsvēra, ka jaunā direktīva arī ir izstrādāta, lai vērstos arī pret bērnu ekspluatāciju (pornogrāfija, tiešraides video, bērnu pieeja pieaugušo saturam u.c.). Attiecīgi papildinot, ka Saeimai noteikti būs jāveic darbības, lai kaut ko mainītu attiecībā uz valsts sadarbību uz lielajām sociālo mediju kompānijām.

Pārrunājot aktuālo informāciju, cilvēku tirdzniecībā komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns uzsvēra, ka nepieciešama stingrāka uzraudzība aģentūrām, kuras nosūta darbiniekus uz citu valsti strādāt, kā arī, ja šāda veida aģentūras vervē darbiniekus, nepieciešams noteikt stingrāku atbildību, attiecīgi, lai cietušajiem nav, jāvēršas cilvēktiesību tiesā, bet attiecīgi jau būtu iespēja šādiem uzņēmumiem atbildēt kriminālatbildības kārtībā.

EDSO cilvēku tirdzniecības apkarošanas īpašais pārstāvis atzinīgi novērtē Latvijas iesaisti palīdzības sniegšanā Ukrainai un tās civiliedzīvotājiem.