Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 22. februāra sēdē iepazinās ar Valsts policijas 2021. gada darbības rezultātiem un prioritātēm 2022. gadam.

Komisijai tās prezentēja Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

 

Izvērtējot policijas pagājušā gada darba rezultātus, komisijas deputāti un Valsts policijas priekšnieks pārrunāja jautājumus par sabiedrības drošību zādzību jautājumos, narkotisko vielu apkarošanu, Covid-19 ietekmi uz noziedzību Latvijā un arī, personāla papildus izglītošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā. Kā arī tika akcentēts, iespējamais, likuma grozījums attiecībā uz draudu izteikšanu internetā veicot grozījumus Administratīvās atbildības likumā, lai varētu pieprasīt informāciju (IP adresi) no elektronisko sakaru komersantiem.

Valsts policijas prioritātes minot kā strukturālās reformas, personāla profesionālo kompetenču pilnveidošanu, arī attīstību noziedzīgu nodarījumu augsto tehnoloģiju jomā (kibernoziedzībā) un, protams, citas būtiskas tēmas noziedzības apkarošanas jomā.