Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

Valsts iekšējā un ārējā drošība ir tās iedzīvotāju labklājības pamats, tāpēc tai vajadzētu būt mūsu visu kopīgai rūpei. Mūsu mājas lapā Jūs atradīsiet aktuālu informāciju par komisijas sēdēm un tajās izskatāmajiem likumprojektiem, ka arī citiem jautājumiem. Cerot, ka šeit ievietotā informācija būs gan noderīga, gan rosinoša, labprāt uzklausīsim Jūsu ieteikumus un pārdomas.

A A

Izbraukuma sēdes ietvaros šā gada 21. un 22. septembrī Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti apmeklēja Valsts robežsardzi, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi un poligonu “Meža Mackeviči”, kur iepazinās ar valsts robežas kontroles un apsargāšanas aktualitātēm, poligona “Meža Mackeviči” plānoto un esošo attīstību, kā arī pārrunāja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes darba izaicinājumus.

Pirmdien, 21. septembrī, komisijas deputāti apmeklēja Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Piedrujas robežapsardzības nodaļu, kur iepazinās ar robežsardzes darba aktualitātēm, infrastruktūru un materiāltehnisko aprīkojumu. Komisijas deputāti apskatīja tiltu pāri upei Rosica, iepazīstoties ar tilta izbūves risinājumiem, bet apmeklējumu robežsardzes izvietojumos noslēdza vizīte Pāternieku I kategorijas robežkontroles punktā, kurā komisija iepazinās ar robežkontroles punkta teritoriju, infrastruktūru un tā modernizācijas pasākumiem.

Iepazīstoties ar Valsts robežsardzes darba aktualitātēm, komisijas deputāti atzinīgi novērtēja robežsardzes darbu kopumā, izceļot arī veiksmīgo sadarbību ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru Frontex. Tāpat komisijas deputāti pozitīvi vērtēja ierosinājumu atjaunot robežpiemaksas Valsts robežsardzes dienestā esošajiem darbiniekiem, kas būtiski ietekmētu cilvēkresursu aizplūšanu no Valsts robežsardzes uz citām Iekšlietu ministrijas struktūrām. Pēc šobrīd spēkā esošā regulējuma robežpiemaksas netiek veiktas un robežsargiem ceļa izdevumi uz darba vietu ir jāsedz no saviem līdzekļiem, taču mērojamais attālums no dzīvesvietas līdz dienesta vietai var sasniegt pat simts kilometru. Tāpat, apmeklējot valsts robežu, komisijas deputāti un robežsardzes vadība pārrunāja Valsts kontroles revīzijas ziņojuma “Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi, sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus?” ietekmi uz turpmāko robežas izbūves attīstību.

Otrdien, 22. septembrī, komisijas deputāti apmeklēja Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldi, kur apskatīja Īslaicīgās aizturēšanas vietu, Operatīvās vadības nodaļu un iepazinās ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa darba rezultātiem, prioritātēm un problemātiku noziedzības apkarošanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā. Tāpat komisijas deputāti ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieku un iecirkņu priekšniekiem pārrunāja jaunos Krimināllikuma grozījumus un grozījumus likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību". Pieņemtie Krimināllikuma grozījumi turpmāk paredzēs noteikt kriminālatbildību par tabakas izstrādājumu nelikumīgu realizāciju neatkarīgi no tās apmēra. Plānots, ka jaunais regulējums būs efektīvs tiesiskais instruments tabakas izstrādājumu nelegālās aprites ierobežošanā. 

Izbraukuma sēdes noslēgumā komisija devās uz militāro mācību poligonu “Meža Mackeviči”, kur apskatīja poligona teritoriju, kā arī iepazinās ar tā vēsturisko attīstību un esošajiem izaicinājumiem. Sēdes ietvaros komisijas deputāti ar poligona pārstāvjiem pārrunāja arī plānotos poligona būvniecības darbus un tiem nepieciešamo finansējumu.