Informācijas apkopojums par nevalstiskā un privātā sektora pārstāvju līdzdalību Saeimas komisiju sēdēs laika posmā no 01.09.2019.-15.03.2020.

Komisijas tālrunis:

67087275

Saziņas e-pasts - aizsardzibas.komisija@saeima.lv