Turpināt likumprojektu izskatīšanu.

Turpināt likumprojektu izskatīšanu.

1. Atbalstīt Grozījumu Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā ( 5/Lp14) otrajam lasījumam un lūgt noteikt tam piecu dienu priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

2. Vērsties Ministru kabinetā par civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanu.

1. Atbalstīt likumprojektu "Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā" (18/Lp14) otrajam lasījumam.

2. Atbalstīt likumprojektu "Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā" (60/Lp14) otrajam lasījumam.

3. Iekļaut Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas sastāvā deputātu Ati Švinku.

1. Atbalstīt Grozījumu Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā ( 5/Lp14) pirmajam lasījumam un lūgt iekļaut tā izskatīšanu š.g. 22. decembra sēdē.

2. Atbalstīt Grozījumu Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā ( 18/Lp14), atzīt to par steidzamu un lūgt iekļaut tā izskatīšanu š.g. 22. decembra sēdē.

3. Izveidot divas apakškomisijas: Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisiju un Iekšējās drošības apakškomisiju.