1. Atbalstīt likumprojektu Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā ( 5/Lp14) 3. lasījumam.

2. Atbalstīt likumprojektu “Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā ( 151/Lp14)” 1. lasījumam un lūgt atzīt to par steidzamu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 27. februāra plkst. 12.00 un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē š.g. 2. marts.

1. Atbalstīt likumprojektu "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā" (94/Lp14) pirmajam lasījumam.

Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu lūgt noteikt š.g. 9. martu.

 

Atbalstīt Valsts aizsardzības dienesta likuma (67/Lp14) un to pavadošo likumprojektu paketes virzību otrajā lasījumā Saeimā.

Par priekšlikumu iesniegšanas termiņu 3. lasījumam lūgt noteikt š.g. 2. martu.

 

Turpināt VAD likumprojektu paketes izskatīšanu.

 

1. Atbalstīt likumprojektu "Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā (60/Lp14) 3. lasījumam.

2. Turpināt VAD likumprojektu paketes izskatīšanu.