1. Atbalstīt Grozījumu Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā ( 5/Lp14) otrajam lasījumam un lūgt noteikt tam piecu dienu priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

2. Vērsties Ministru kabinetā par civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanu.