Komisija nolēma 14. Saeimu lūgt turpināt 13. Saeimā nepabeigtos likumprojektus, kuru izskatīšanas turpināšanu lūdzis arī Ministru kabinets:

·       Imigrācijas likums (Nr. 1176/Lp13);

·       Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums (Nr. 1177/Lp13);

·       Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā (Nr. 1469/Lp13);

·       Valsts aizsardzības dienesta likums (Nr. 1634/Lp13);

·       Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Nr. 1635/Lp13);

·       Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā (Nr. 1636/Lp13);

·       Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā (Nr. 1637/Lp);

·       Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Nr. 1638/Lp13);

·       Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā (Nr. 1639/Lp);

·       Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Nr. 1640/Lp13);

·       Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā (Nr. 1641/Lp13);

·       Grozījums likumā "Par valsts pensijām" (Nr. 1642/Lp13);

·       Grozījumi Militārā dienesta likumā (Nr. 1643/Lp13);

·       Grozījums Pacientu tiesību likumā (Nr. 1644/Lp13).