Š.g. 30. novembrī komisija izvērtēja ārkārtējās situācijas pamatotību uz valsts robežas ar Baltkrievijas Republiku un atbalstīja Ministru kabineta lēmumu pagarināt izsludinātās ārkārtējās situācijas termiņu par trīs mēnešiem, proti, līdz 2023. gada 10. februārim.