1. Atbalstīt Grozījumu Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā ( 5/Lp14) otrajam lasījumam un lūgt noteikt tam piecu dienu priekšlikumu iesniegšanas termiņu.

2. Vērsties Ministru kabinetā par civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanu.

1. Atbalstīt likumprojektu "Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā" (18/Lp14) otrajam lasījumam.

2. Atbalstīt likumprojektu "Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā" (60/Lp14) otrajam lasījumam.

3. Iekļaut Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas sastāvā deputātu Ati Švinku.

1. Atbalstīt Grozījumu Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā ( 5/Lp14) pirmajam lasījumam un lūgt iekļaut tā izskatīšanu š.g. 22. decembra sēdē.

2. Atbalstīt Grozījumu Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā ( 18/Lp14), atzīt to par steidzamu un lūgt iekļaut tā izskatīšanu š.g. 22. decembra sēdē.

3. Izveidot divas apakškomisijas: Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisiju un Iekšējās drošības apakškomisiju.

Komisija nolēma 14. Saeimu lūgt turpināt 13. Saeimā nepabeigtos likumprojektus, kuru izskatīšanas turpināšanu lūdzis arī Ministru kabinets:

·       Imigrācijas likums (Nr. 1176/Lp13);

·       Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums (Nr. 1177/Lp13);

·       Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā (Nr. 1469/Lp13);

·       Valsts aizsardzības dienesta likums (Nr. 1634/Lp13);

·       Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Nr. 1635/Lp13);

·       Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā (Nr. 1636/Lp13);

·       Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā (Nr. 1637/Lp);

·       Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā (Nr. 1638/Lp13);

·       Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā (Nr. 1639/Lp);

·       Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Nr. 1640/Lp13);

·       Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā (Nr. 1641/Lp13);

·       Grozījums likumā "Par valsts pensijām" (Nr. 1642/Lp13);

·       Grozījumi Militārā dienesta likumā (Nr. 1643/Lp13);

·       Grozījums Pacientu tiesību likumā (Nr. 1644/Lp13).

Atbalstīt par steidzamu atzīto likumprojektu "Grozījumi Ukrainas civiliedzītovāju likumā" (9/Lp14) un iesniegt to izskatīšanai š.g. 8. decembra sēdē.