ddd Drukāt

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savās 28. un 29. aprīļa sēdēs izskatīja par steidzamu atzīto likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” (1051/Lp13), lemjot to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimā 2. lasījumā.

 

Likumprojekta 2. lasījumam komisijā tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas priekšlikums, kas paredz nodrošināt datus padziļinātai epidemioloģiskās situācijas analīzei, nosakot, ka Centrālā statistikas pārvalde apstrādās no Slimību profilakses un kontroles centra saņemtos datus par tām personām, kas inficētas ar koronavīrusu SARS-CoV-2, kā arī Finanšu ministrijas priekšlikums, kas precizē, kādos gadījumos Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām var uzdot pildīt citus, nevis amata aprakstā noteiktos dienesta pienākumus vai pildīt tos citā struktūrvienībā, vai nodarbināt ne ilgāk par 24,5 stundām pēc kārtas.

Atbalstīti Tieslietu ministrijas priekšlikumi, kas paredz juridisko telefonkonsultāciju organizēšanu, kā arī nosaka, ka Maksātnespējas kontroles dienests, izskatot iesniegumus par darbinieku prasījumu apmierināšanu un konstatējot, ka likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" noteiktais 12 mēnešu periods pilnībā vai daļēji sakrīt ar likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid -19 izplatību" un Covid -19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikto aizlieguma kreditoram iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu periodu, lemj par likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" noteiktā 12 mēnešu perioda pagarināšanu par attiecīgo aizlieguma periodu.

Vienlaikus atbalstīti komisijas priekšlikumi par lēmuma pieņemšanu saistībā ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu vai atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu vai reģistrēšanu, kā arī par lēmumu pieņemšanu par mācību procesa norisi iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs, militārajās izglītības iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā. Tāpat atbalstīts Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais priekšlikums, kas paredz, ka, ja pašvaldības teritorijā ir vairākas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādes, uzņemot izglītojamos vispārējās vidējās izglītības programmā 2021./2022. mācību gadā, pašvaldība ir tiesīga organizēt vienotus iestājpārbaudījumus atbilstoši valsts pamatizglītības standartam un noteikt uzņemšanas kritērijus. Kā arī priekšlikums, kas paredz Izglītības likuma 60. panta 3.2 daļu nepiemērot no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam.

Daļēji atbalstot Saeimas deputātu iesniegtos priekšlikumus un iekļaujot tos komisijas priekšlikumā, atbalstīts priekšlikums, kas no 2021. gada 7. maija sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem atļauj, ievērojot Ministru kabineta noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem, sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas Ministru kabinets var pieņemt lēmumu uz noteiktu laiku apturēt minēto pakalpojumu sniegšanu.

Tāpat, daļēji atbalstot Saeimas deputātu G.Eglīša un K.Feldmana priekšlikumu, atbalstīts komisijas priekšlikums, kas paredz, ka spēku zaudē trīs Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” apakšpunkti, kas nosaka praktiskās braukšanas apmācību, lai iegūtu AM, A1, A2 un A kategorijas vadītāja tiesības.

Atbalstu komisijā guva arī deputātes J.Stepaņenko priekšlikums, kas paredz deleģējumu līdz 2021.gada 1.jūnijam likvidēt Vakcinācijas projekta biroju.