ddd Drukāt

Trešdienas, 14. aprīļa, sēdē Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja vairākus grozījumus Imigrācijas likumā. Vienlaikus komisija pārsprieda jautājumu par ASV nacionālo sankciju piemērošanas procedūru un rezultātiem.

 

Likumprojektu “Grozījumi Imigrācijas likumā” (896/Lp13) izstrādājusi Iekšlietu ministrija un tas paredz veikt grozījumus Imigrācijas likumā, nosakot, ka iekšlietu ministra lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu to personu sarakstā, kam ieceļošana Latvijas Republikā aizliegta, ievērojot Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2020. gada 25. septembra spriedumu lietā Nr.2019-35-01, pārsūdzību īstenos nevis ģenerālprokuratūra, bet tiesa. Likumprojekts komisijā tika konceptuāli atbalstīts 1. lasījumā.

Likumprojektu “Grozījumi Imigrācijas likumā” (901/Lp13) iesnieguši Saeimas deputāti Andrejs Judins, Anda Čakša, Ojārs Ēriks Kalniņš, Mārtiņš Šteins, Inese Voika, Dace Rukšāne-Ščipčinska, Ieva Krapāne, Māris Možvillo, Aivars Geidāns, Inese Lībiņa-Egnere. Šobrīd spēkā esošais regulējums paredz patvēruma meklētājiem, kuriem sešu mēnešu laikā nav pieņemts lēmums par viņu patvēruma iesniegumu, piešķirt tiesības uz nodarbinātību. Projektā šo termiņu paredzēts samazināt uz trīs mēnešiem, patvēruma meklētājiem pieļaujot tiesības uz nodarbinātību, kamēr notiek lēmuma par statusa piešķiršanu pieņemšana. Likumprojekts komisijā tika konceptuāli atbalstīts 1. lasījumā. Ņemot vērā, ka šim likumprojektam pēc satura identiski atbilst projekts “Grozījumi Imigrācijas likumā” (951/Lp13), pēdējais projekts komisijā ir noraidīts.

Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā” (916/Lp13) nepieciešams, jo no 2021.gada 1.jūlija atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam mainās Latvijas Republikā noteiktais administratīvi teritoriālais iedalījums, tādēļ, lai panāktu atbilstību šim likumam, spēkā esošajos normatīvajos aktos jāveic grozījumi. Tāpat likumprojekts izstrādāts, balstoties 2020.gada 18.augusta Ministru kabineta sēdē Iekšlietu ministrijai dotajā uzdevumā sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, kas paredzētu pienākumu augstākās izglītības iestādēm savlaicīgi ziņot par ārvalstu studentu atskaitīšanu no augstākās izglītības iestādes, kā arī par to, ka studenti bez attaisnojoša iemesla neapmeklē lekcijas. Likumprojekts komisijā tika konceptuāli atbalstīts 1. lasījumā.

Vienlaikus komisija izskatīja jautājumu par ASV nacionālo sankciju piemērošanas procedūru un rezultātiem, iepazīstoties ar atbildīgo ministriju un iestāžu redzējumu par esošo situāciju, kā arī publiski izskanējušo informāciju par Liepājas ostā iebraukušo kuģi "Yury Topchev".