Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

Valsts iekšējā un ārējā drošība ir tās iedzīvotāju labklājības pamats, tāpēc tai vajadzētu būt mūsu visu kopīgai rūpei. Mūsu mājas lapā Jūs atradīsiet aktuālu informāciju par komisijas sēdēm un tajās izskatāmajiem likumprojektiem, ka arī citiem jautājumiem. Cerot, ka šeit ievietotā informācija būs gan noderīga, gan rosinoša, labprāt uzklausīsim Jūsu ieteikumus un pārdomas.

A A

Otrdienas, 9. marta, sēdē Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimā 2. lasījumā par steidzamu atzīto likumprojektu "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā" (933/Lp13).

 

Likumprojektā 2. lasījumam tika atbalstīti Veselības ministrijas priekšlikumi, kas saistīti ar jaunizveidojamo vakcinācijas informācijas sistēmu, personu apziņošanu par iespēju pieteikties vakcinācijai, kā arī informācijas apmaiņu starp Slimību profilakses un kontroles centru un Valsts ieņēmumu dienestu un Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumi, kas paredz papildināt likumu ar regulējumu par pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām, kā arī precizē 2020./2021. mācību gada ilgumu 1. – 6. klasei. Komisijā atbalstīti Saeimas deputātu priekšlikumi, kas nosaka sociālās aprūpes iestādēs esošas aprūpējamās personas notariālās palīdzības saņemšanu, izmantojot videokonferenci, kā arī teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes attālinātu publisko apspriešanu. Atbalstīti Saeimas Juridiskā biroja priekšlikumi, kas precizē normu par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes iespēju pieņemt lēmumu, ar kuru tā atļauj uz noteiktu laiku bez atlīdzības iekļaut sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu izveidotos un pārraidāmos ziņu un informatīvi analītiskos raidījumus, kā arī izslēdz panta teikumu par Vakcinācijas biroja virsstundu atalgojumu. Tāpat komisijā atbalstīts Tiesībsarga biroja priekšlikums noteikt bāriņtiesai tiesības pieņemt vienpersonisku lēmumu nodot bērnu aprūpē uz vecāka iesnieguma pamata vecāka veselības stāvokļa dēļ. Vienlaikus tika izveidots komisijas priekšlikums par sporta nodarbību klātienē, tirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu, kolīdz epidemioloģiskā situācija to pieļauj, paredzot, ka Ministru kabinets līdz š.g. 31. martam nosaka to norises kārtību un epidemioloģiskās drošības prasības.

Likumprojekts 2. lasījumā vēl jāskata Saeimā.