Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

Valsts iekšējā un ārējā drošība ir tās iedzīvotāju labklājības pamats, tāpēc tai vajadzētu būt mūsu visu kopīgai rūpei. Mūsu mājas lapā Jūs atradīsiet aktuālu informāciju par komisijas sēdēm un tajās izskatāmajiem likumprojektiem, ka arī citiem jautājumiem. Cerot, ka šeit ievietotā informācija būs gan noderīga, gan rosinoša, labprāt uzklausīsim Jūsu ieteikumus un pārdomas.

A A

Trešdienas, 24. februāra, sēdē Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanā Saeimā lēmuma projektu ““Par Ministru kabineta 2021. gada 19. februāra rīkojumu Nr. 98, ar kuru grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kā arī konceptuāli atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimā 1. lasījumā likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” (933/Lp13).

 

Komisija iepazinās ar aktuālo situāciju ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma pārvarēšanā, kā arī ar veselības ministru un Vakcinācijas projekta biroja vadītāju pārrunāja aktuālos jautājumus par vakcinācijas procesu un Vakcinācijas projekta biroja darbību.

Likumprojekts “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” (933/Lp13) komisijā tika konceptuāli atbalstīts 1. lasījumā. Projekts paredz, ka agrīnā pieteikšanās vakcinācijai pret Covid-19 pa tālruni 8989 ir bezmaksas, tāpat, lai nodrošinātu sabiedrībai pieejamu informāciju par Covid-19 jautājumiem, tiek noteiktas tiesības nodot sabiedrisko mediju saturu komerciālajiem plašsaziņas līdzekļiem, pagarināts valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas izsniegto atzinumu piemērošanas termiņš, projekts paredz samazinātu nodrošinājuma apjomu tūrisma operatoriem, piemaksu noteikšanu sociālās aprūpes centros strādājošajiem, kas iesaistīti Covid-19 pozitīvu klientu aprūpē, un sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem pienākumu ievērot vietējās pašvaldības un valsts kompetento institūciju vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanai, kā arī risina jautājumu par bērna īstermiņa aprūpi, ja vecāks saslimis ar Covid-19 un atrodas ārstniecības iestādē un nav iespējams nodrošināt bērna pašizolāciju un aprūpi pie radiniekiem vai citām bērnam tuvām personām. Tāpat likumprojektā paredzēta iespēja atļaut veselības aprūpes nozarē nodarbinātajiem noteikt virsstundu darbu, kas pārsniedz Darba likumā un Ārstniecības likumā noteikto maksimālo virsstundu skaitu, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā, kā arī noteiktas vakcinācijas procesa uzraudzības projekta struktūrvienības darba algas.