ddd Drukāt

Šā gada 29. janvārī norisinājās Baltijas Asamblejas Drošības un aizsardzības komitejas sēde, kurā piedalījās Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti Aldis Blumbergs un Jānis Ādamsons.

 

Baltijas Asamblejas Drošības un aizsardzības komitejas sēdē piedaloties komitejas pastāvīgajiem locekļiem, Baltijas valstu parlamentu locekļiem, visu trīs Baltijas valstu un Polijas drošības un aizsardzības jomu ekspertiem un ministriju pārstāvjiem, Ziemeļvalstu ministru padomes, kā arī Beniluksa parlamenta pārstāvjiem, tika tika pārrunāti Baltijas valstu robežkontroles un krīzes vadības izaicinājumi Covid-19 pandēmijas kontekstā – gatavība sadarbībai, gūtās mācības un turpmāka gatavības nodrošināšana, Baltijas valstu iestāžu sadarbība cīņā pret pārrobežu noziedzību, aktuālā kodoldrošības situācija Baltijas reģionā, kā arī valdības ziņojums: Baltijas Asamblejas 2020. gada rekomendāciju izpilde un plāni 2021. gadam.

2021. gada Baltijas Asamblejas prezidējošā valsts ir Lietuva, taču Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ Baltijas Asamblejas Drošības un aizsardzības komitejas sēde norisinājās videokonferences formātā.