Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

Valsts iekšējā un ārējā drošība ir tās iedzīvotāju labklājības pamats, tāpēc tai vajadzētu būt mūsu visu kopīgai rūpei. Mūsu mājas lapā Jūs atradīsiet aktuālu informāciju par komisijas sēdēm un tajās izskatāmajiem likumprojektiem, ka arī citiem jautājumiem. Cerot, ka šeit ievietotā informācija būs gan noderīga, gan rosinoša, labprāt uzklausīsim Jūsu ieteikumus un pārdomas.

A A

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdien, 8.decembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Tostarp ar izmaiņām paredzēts noteikt, ka likuma regulējums ārkārtējās situācijas laikā piemērojams tiktāl, ciktāl to neierobežo Ministru kabineta rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, norādīts likumprojekta anotācijā.

 

 

Pašlaik likums nosaka valsts institūciju darbības pamatprincipus un valsts institūciju un privātpersonu tiesības un pienākumus valsts apdraudējuma novēršanai un pārvarēšanai pēc Covid-19 infekcijas izplatības radītās ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Ar likumprojektu iecerēts noteikt, ka publisku un sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu pieejamības ierobežošana ir pieļaujama tikai tādā mērā, cik tas nepieciešams sabiedrības veselības un drošības nodrošināšanai, kā arī pakalpojumu sniegšanā un saņemšanā iesaistīto personu veselībai un drošībai.

Iecerētās izmaiņas Ministru kabinetam paredz pilnvarojumu noteikt publisko personu un privātpersonu sniegto pakalpojumu ierobežojumus vai aizliegumu. Tomēr iecerēts, ka, lemjot par attiecīgajiem ierobežojumiem, valdībai būs īpaši jāizvērtē to samērīgums un nepieciešamība, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju konkrētajā teritorijā vai nozarē, kā arī to ietekmi uz tiesiskās vienlīdzības principa ievērošanu. Tāpat jāizvērtē nepieciešamība paredzēt atbalsta pasākumus tām personu grupām, kuru tiesības un likumiskās intereses tiks ierobežotas, noteic plānotie grozījumi.

Ministru kabinetam būs jāinformē Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija par tādu paredzēto ierobežojumu noteikšanu, kas skar būtiskas personu tiesības un likumiskās intereses vai kuras var būtiski ietekmēt valsts ekonomiku. Savukārt komisija varēs ierosināt pārskatīt paredzētos ierobežojumus, ja tās ieskatā sabiedrības drošības riskus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību būtu iespējams efektīvi novērst ar personu tiesības un likumiskās intereses mazāk ierobežojošiem, kā arī ekonomiku mazāk ietekmējošiem pasākumiem, noteic likumprojekts.

Grozījumi paredz, ka pasākuma organizatoram vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam būs aizliegts sniegt pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības. Tāpat pasākuma organizatoram vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējiem un ēku īpašniekiem būs jānodrošina, ka iekštelpās netiek ielaistas personas, kuras nelieto mutes un deguna aizsegus vai lieto tos neatbilstošā veidā, un šādām personām arī aizliegts sniegt attiecīgos pakalpojumus. Par attiecīgajiem pārkāpumiem plānots fiziskai personai un juridiskai personai piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām (50 eiro).

Ar likuma grozījumiem paredzēti vairāki precizējumi arī nosacījumos tiesu sistēmas, valsts un pašvaldību iestāžu darbībai un pakalpojumu saņemšanai.

Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Komisija aicinās likumprojektam noteikt steidzamību, informēja Aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Juris Rancāns.

Informāciju sagatavoja Saeimas Preses dienests