Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

Valsts iekšējā un ārējā drošība ir tās iedzīvotāju labklājības pamats, tāpēc tai vajadzētu būt mūsu visu kopīgai rūpei. Mūsu mājas lapā Jūs atradīsiet aktuālu informāciju par komisijas sēdēm un tajās izskatāmajiem likumprojektiem, ka arī citiem jautājumiem. Cerot, ka šeit ievietotā informācija būs gan noderīga, gan rosinoša, labprāt uzklausīsim Jūsu ieteikumus un pārdomas.

A A

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti šā gada 1. decembrī piedalījās pirmajā starpparlamentu videokonferencē par EUROJUST aktivitāšu novērtējumu.

 

Konferenci organizēja Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) sadarbībā ar Vācijas parlamentu, un tās ietvaros Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo parlamentu pārstāvji, EUROJUST un Eiropas Prokuratūras, kā arī iesaistītie trešo valstu pārstāvji apmainījās ar viedokļiem par aktualitātēm un izaicinājumiem EUROJUST darbībā, īpaši pandēmijas radītajos apstākļos, nākotnes sadarbību ar Eiropas Prokuratūru, kā arī pārrunāja sadarbības jautājumus ar trešajām valstīm un Brexit radītos izaicinājumus saistībā ar terorisma un pārrobežu organizētās noziedzības apkarošanu.

EUROJUST ir Eiropas Savienības struktūra, kas izveidota, lai veicinātu koordinēšanu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā starp kompetentajām iestādēm Eiropas Savienībā, tām izskatot lietas, kas skar smagu pārrobežu un organizēto noziedzību.

Konference par EUROJUST aktivitāšu novērtējumu.