ddd Drukāt

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrdienas, 17. decembra, sēdē izskatīja vairākus likumprojektus – “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” (301/Lp13), “Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” (34/Lp13) un “Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā” (500/Lp13).

Likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” (301/Lp13) komisijā tika atkāroti skatīts pirmajā lasījumā, pārskatot tā virzības nepieciešamību. Tā kā vēl tupinās darbs pie Eiropas regulas, komisija lēma likumprojekta izskatīšanu atlikt.

Likumprojekts “Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā” (34/Lp13) izstrādāts pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk tekstā – KNAB) iniciatīvas un tā mērķi ir noteikt tiesības KNAB, pildot likumā noteiktās funkcijas, personas datu apstrādi veikt, par to neinformējot datu subjektu un ierobežojot tā piekļuves tiesības; noteikt, ka gadījumā, ja KNAB amatpersona ir izdarījusi disciplinārpārkāpumu, bet šis pārkāpums ir mazsvarīgs vai nav radījis nelabvēlīgas sekas, tai var izteikt aizrādījumu, neierosinot disciplinārlietu vai pieņemot lēmumu par disciplinārlietas izbeigšanu. Likumprojekts komisijā tika skatīts pirmajā lasījumā un konceptuāli atbalstīts, diskusijās komisijas deputātiem un uzaicinātajām personām atzīmējot precizējumu nepieciešamību saistībā ar ietverto personas datu apstrādes regulējumu.

Likumprojekts “Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā” (500/Lp13) Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nodots kā līdzatbildīgajai komisijai. Projekta mērķis ir noteikt paaugstināta riska pasākuma pieteikšanas un iesnieguma izskatīšanas kārtību, kā arī pasākuma organizatora, par tehnisko drošību un par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgo personu, kārtības uzturētāju, publiska pasākuma apmeklētāju un dalībnieku tiesības un pienākumus. Iepazīstoties ar likumprojekta būtību, komisija lēma sniegt atzinumu atbildīgajai Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par konceptuālu atbalstu likumprojektam un tā virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.