Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

Valsts iekšējā un ārējā drošība ir tās iedzīvotāju labklājības pamats, tāpēc tai vajadzētu būt mūsu visu kopīgai rūpei. Mūsu mājas lapā Jūs atradīsiet aktuālu informāciju par komisijas sēdēm un tajās izskatāmajiem likumprojektiem, ka arī citiem jautājumiem. Cerot, ka šeit ievietotā informācija būs gan noderīga, gan rosinoša, labprāt uzklausīsim Jūsu ieteikumus un pārdomas.

A A

Otrdien, 5. novembrī, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti uzklausīja Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras pārstāvjus un diskutēja par šo iestāžu budžeta programmās plānoto finansējumu 2020. gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaram.

 

Tieslietu ministrijas 2020. gada budžeta projekta izdevumi ir 262 milj. eiro. Galvenās jomas, kam finansējums nepieciešams, ir uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju stimulējošas tiesiskās vides nodrošināšana – tiesu darbinieku atalgojumu plānots palielināt par 85%, vidējam atalgojumam sasniedzot 948 eiro; bērnu tiesību aizsardzība – no 2020. gada tiek noteikts fiksēts uzturlīdzekļu apmērs; sodu izpildes nodrošināšana – plānots palielināt Valsts probācijas dienesta darbinieku un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi atalgojumu, kā arī ieguldīt ieslodzījuma vietu infrastruktūras uzturēšanā; personas datu un valsts valodas lietojuma uzraudzības efektivizēšana un oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana – finansējums plānots datu valsts inspekcijas kapacitātes stiprināšanai un oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas nodrošināšanai; sabiedrības nodrošināšana ar informāciju par nekustamajiem īpašumiem un tos veidojošiem objektiem valstī. Līdzekļi plānoti arī nozaru vadībai un politikas plānošanai, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fondam.

Diskutējot par Tieslietu ministrijas budžeta projektu, komisijas sēdē tika iezīmēts jautājums par tiesu ekspertīžu centru darbu un nepieciešamību apvienot divus esošos centrus vienā – šobrīd tie ir Valsts tiesu ekspertīžu birojs, kas atrodas Tieslietu ministrijas pakļautībā, un Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu birojs, kas atrodas Iekšlietu ministrijas pakļautībā.

Vienlaikus komisija uzklausīja arī Tieslietu ministrijas padotībā esošo iestāžu – Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta – 2020. gada budžeta projektus.

Savukārt Prokuratūras galvenie pasākumi 2020. gadā būs izziņas iestāžu darba un citu iestāžu operatīvās darbības uzraudzība; pirmstiesas izmeklēšanas organizēšana, vadīšana un veikšana; valsts apsūdzības uzturēšana; sodu izpildes uzraudzība; personu un valsts tiesību un likumīgo interešu aizsardzība likumā noteiktajā kārtībā; prasības pieteikumu vai iesniegumu tiesā iesniegšana likumā noteiktajos gadījumos; piedalīšanās lietu izskatīšanā tiesā likumā noteiktajos gadījumos.

Ģenerālprokurors komisijas deputātiem uzsvēra, ka galvenā Prokuratūras problemātika saistās ar infrastruktūru – Prokuratūras darbs norit ēkās, kam nepieciešami būtiski uzlabojumi un finanšu resursi, lai tajās nodrošinātu darbam piemērotus apstākļus.

Kopumā Prokuratūras 2020. gada budžeta pieprasījuma prioritāros pasākumus veido Prokuratūras informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšana un nepieciešamā drošības līmeņa nodrošināšana; materiāltehniskais nodrošinājums Prokuratūrai noteikto funkciju izpildei; Prokuratūras darbinieku mēnešalgas palielināšana; Prokuroru atalgojuma fonda precizēšana. Tai skaitā finanses nepieciešamas Prokuratūras struktūrvienības izvietošanai pagaidu telpās Elizabetes ielā 2, Rīgā, Prokuratūras drošības sistēmu un to tehnisko risinājumu atjaunošanai Nacionālās drošības koncepcijā izvirzīto Latvijas prioritāšu īstenošanas veicināšanai un normatīvo aktu prasību drošības jautājumos ievērošanai; sakaru pakalpojumu nodrošināšanai, Prokuratūras balss komunikāciju sistēmas atjaunināšanai un Prokuratūras nomāto, kā arī tai apsaimniekošanā un lietošanā nodoto nekustamo īpašumu nomas maksas izdevumu segšanai, lai iestādes struktūrvienības nodrošinātu ar darba telpām.

Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras budžeta pieprasījumi vēl jāskata Saeimas plenārsēdē.