Trešdien, 2. oktobrī, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija rīkoja kopēju sēdi ar Ārlietu komisiju, lai iepazītos ar Saeimas Analītiskā dienesta pētījumu: Ierobežojumi darbībām ar nekustamo īpašumu valstij stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras objektu tuvumā: starptautiskā pieredze un diskutētu par nepieciešamību pārskatīt regulējumu atbilstoši esošajai drošības situācijai un izaicinājumiem.

 

Sēdes atklātajā daļā tika secināts, ka nepieciešams apkopot un pārvērtēt situāciju atbilstoši jaunākajiem drošības izaicinājumiem, un garantēt kompleksu, sistemātisku pieeju kritiskās infrastruktūras objektu tuvumā esošo īpašumu iegādei un darījumu pārraudzības nodrošināšanai.

Tika nolemts vērsties Ministru kabinetā, aicinot pārņemt labāko ārvalstu praksi, kas tapusi pēdējās dekādes laikā atbilstoši izmaiņām drošības vidē. Liela nozīme vieda regulējuma funkcionēšanā būtu jāvelta sadarbības mehānismu uzlabošanai, savstarpējai komunikācijai un kopīgai risku izvērtēšanai, tādējādi ar proaktīvu darbību radot priekšnosacījumus pietiekami kvalitatīvai drošības situācijai valstī.

Saeimas Analītiskā dienesta pētījums pieejams šeit.